Reilly - dział 27, Analiza rentowności portfela obligacjiAtrybutowa analiza rentowności portfela


Atrybutowa analiza rentowności portfela (performance attribution analysis) porównuje całkowity zwrot z bieżących inwestycji ze zwrotem ze wzorcowego portfela, a różnica to:

a)      Efekt alokacji

b)      Efekt doboru

Czytaj dalej »

Reilly - Analiza rentowności portfela obligacjiAtrybutowa analiza rentowności portfela


Atrybutowa analiza rentowności portfela (performance attribution analysis) porównuje całkowity zwrot z bieżących inwestycji ze zwrotem ze wzorcowego portfela, a różnica to:
a)      Efekt alokacji
b)      Efekt doboru

Czytaj dalej »

Jajuga - właściwości obligacji


NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI DURATION:
1. Im WYŻSZE oprocentowanie obligacji, tym NIŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym terminie wykupu i tej samej stopie dochodu).
2. Im DŁUŻEJ do terminu wykupu, tym WYŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym oprocentowaniu i tej samej stopie dochodu).
3. Im WYŻSZA stopa dochodu obligacji, tym NIŻSZE duration (przy tym samym oprocentowaniu i tym samym terminie wykupu).

Czytaj dalej »

Notatki z instrumentów dłużnych - Jajuga "Inwestycje"NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI DURATION:

1.      Im WYŻSZE oprocentowanie obligacji, tym NIŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym terminie wykupu i tej samej stopie dochodu).
2.      Im DŁUŻEJ do terminu wykupu, tym WYŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym oprocentowaniu i tej samej stopie dochodu).
3.      Im WYŻSZA stopa dochodu obligacji, tym NIŻSZE duration (przy tym samym oprocentowaniu i tym samym terminie wykupu).

Czytaj dalej »

Wskaźnik rynku kapitałowego P/E (C/Z) na przykładzie spółki PGS Software S.A.

Zainspirowany wykresem, który zademonstrował Qnews odnośnie wskaźnika P/E dla indeksu WIG postanowiłem stworzyć podobny wykres dla konkretnej spółki - PGS Software S. A. Efekt poniżej.Czytaj dalej »

Analiza techniczna (+finansowa) - Kania

W dzisiejszym wpisie spółka która od początku roku spadła o 30%, a w ciągu niecałego półrocza ponad 40% jednocześnie poprawiając od wielu kwartałów przychody i zyski. Pomimo rosnących zysków, inwestorzy nie pokładali w spółce wielkich nadziei. To się zmieniło w 2016 roku, co widać na wykresie.
Wedle stooq, jej wskaźnik ceny do zysku wynosi jedynie 7. Wadą spółki na pewno jest niska płynność gotówkowa - gotówka i jej ekwiwalenty stanowią od dłuższego czasu mniej niż 1% aktywów. Wzrost przychodów postępuje głównie przez wzrost należności - w 3q2015 uzyskała 300 mln przychodów, a w bilansie posiada 370 mln należności, które wzrastają w ślad za przychodami. 
 

Widać to wyraźnie na dynamice kwartał do kwartału. Przychody wzrastają skokowo, a należności równomiernie co kwartał.
Pewnym ryzykiem jest również duża dźwignia spółki. Przy 200 mln kapitałów własnych spółka posiada 420 mln zobowiązań, ale tylko połowa z nich generuje koszty finansowe (kredyty, pożyczki, obligacje). Martwi to, że udział kapitałów własnych w strukturze finansowania spółki maleje od 2014 roku, chociaż spadek nie jest ogromny - od ponad 37% do niecałych 33% na 3q2015. W latach 2011-2013 wskaźnik utrzymywał się przy 40%.

Podsumowując - spółka działa na dość dużej dźwigni przy niskiej płynności poprawiając przychody głównie poprzez wzrost należności. 


A co z analizą techniczną ?


Na początku br. spółka zastopowała spadki w ciekawym miejscu na relatywnie przyzwoitym wolumenie. W jednym miejscu zbiegło się wsparcie długoterminowego (od debiutu) trendu wzrostowego oraz średnioterminowego trendu spadkowego. (strzałki)

W krótkim terminie spółka pokonała dwa opory oraz wyszła górą z klina, który uformował się na wspomnianym wsparciu wzrostowego trendu długoterminowego.


Spółka pokonała też High na 2,07 zł w z konsolidacji. Warto zwrócić również uwagę na sygnał kupna na MACD, STS i RSI, który został wygenerowany dzięki długiej, wzrostowej świeczce z 29 stycznia br.


Mamy więc w tej chwili dobrą okazję do zajęcia pozycji na dość agresywnej i ryzykowne spółce, ale która w ostatnim czasie została prawdopodobnie zbyt mocno przeceniona. 


Analizy Cornix


Czytaj dalej »

MXP - jeden wykres mówi więcej niż tysiąc słów

W dzisiejszym wpisie chciałbym zaprezentować wzorcowe wybicie z formacji. Na wykresie zgadza się wszystko. Do ideału brakuje jednej rzeczy. Płynności. Problemem jest mała płynność i "lekki" walor jakim jest Maxi Pizza, ponieważ inicjatywę może łatwo przejąć inwestor z kilkudziesięcioma tysiącami złotych na rachunku maklerskim, a to oznacza bardzo płytki rynek i podatność na manipulację. Nie ma się czemu dziwić - kapitalizacja spółki nie przekracza 3 mln zł (w tej chwili). 

Czytaj dalej »
Analizy Cornix © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka