Na raporty za 3Q2015 których spółek z NC najbardziej czekam? cz.2


Jest to druga część o spółkach z ciekawie zapowiadającym się raportem za 3q2015 roku. W pierwszej części opisałem Cloud (CLD), Efix (EFX) oraz Gwarant (GWR). Dwie pierwsze z nich opublikowały już raport i okazał się lepszy od moich oczekiwań. Czy tak będzie również z Gwarantem oraz kolejnymi trzeba, które opisałem dzisiaj? Przekonamy się niedługo. Ja mam spore wątpliwości co do jednej z nich.
Trzecia część tutaj.


4. IAI SA (IAI)


Raport tej spółki zapowiedziany jest na 12 listopada, czyli najbliższy czwartek.

Spółka podaje, że dostarcza usługi w modelu SaaS (Software as a Service), tj. wynajmu aplikacji. Jest to dobry sposób na stały dopływ gotówki do spółki, a kluczową rolę pełni wzrost ilości klientów korzystających z usług.
Usługami IT jakie dostarcza spółka to przede wszystkim system do obsługi sklepów internetowych - iai-shop.com (IdoSell Shop). Niedawno został wprowadzony system IdoSell Booking, czyli sprzedaż rezerwacji noclegowych online, mobile i w mediach społecznościowych.
Celem spółki jest obsługa 50% rynku polskiego, czyli około 4-6 tys. sklepów. 

Spółka ma dobrze rozwinięte relacje inwestorskie. Stworzyła nawet podstronę odnośnie tego dlaczego warto zainwestować w ich firmę. Są również prognozy oraz plik Excel do pobrania do analizy wyników finansowych spółki - link. Wedle tych prognoz, w 2015 roku spółka chce uzyskać 18,5 mln przychodów. Będzie to trudne do zrealizowania, ponieważ w pierwszym półroczu osiągnęła tylko niecałe 7 mln (37% celu rocznego).

Warto zwrócić uwagę na mocny spadek kursu spółki w ostatnich tygodniach - około 25% z 6 zł do 4,5 zł. Obecna cena to 4,36 zł.

Są też inne negatywne przesłanki.
Drugim negatywnym czynnikiem technicznym jest złamanie trendu wzrostowego, ale po nim nastąpiła konsolidacja pomiędzy poziomami 5 zł i 6 zł. Mógł to być tylko przystanek przed kolejnymi wzrostami, ale niedawne przełamanie wsparcia 5 zł  na podwyższonym wolumenie oznacza, że w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z okresem dystrybucji.
Sytuacja techniczna spółki nastraja bardzo negatywnie. Tym bardziej, że kurs prawie wcale nie odreagował tego spadku.

Z drugiej strony - jeśli spółka pokaże dobry raport to na samym powrocie do poziomu 6 zł będzie można zarobić ponad 33%!

Jakie problemy mogą trapić IAI?


Myślę, że spadek kursu wynika z tego, że inwestorzy przestali wierzyć w prognozę spółki rzędu 18,5 mln w 2015 (i 28 mln w 2016 roku), która już wcześniej zawierała się w cenie. Po pół roku spółka wykonała cel w 37%, więc szanse na zrealizowanie celu są małe.
Drugim problemem jest brak efektów podstawowej zalety funkcjonowania biznesu w modelu SaaS - czyli "czystego" wzrostu przychodów, tj. wzrost przychodów z działalności bez wzrostu kosztów lub z bardzo ograniczonym wzrostem kosztówJak widać na powyższym wykresie, koszty działalności operacyjnej rosną w porównywalnym stopniu jak przychody. Widać to po stagnacji w zysku netto, który nie może przekroczyć 0,5 mln a w ostatnim kwartale mocno spadł - do 200 tys. PLN. Można to tłumaczyć inwestycjami w rozszerzenie działalności spółki, ale w dużej mierze przeczy temu ostatnia stagnacja w przychodach.


Jakich wyników się spodziewać? Jakich oczekiwać? Jakie będą (dla mnie) zadowalające?


Myślę, że spadki mogą zostać zatrzymane przez pierwsze oznaki poprawy, czyli zysk blisko 0,5 mln zł oraz przychody około 4 mln zł. 
W pełni zadowalające powinny być przychody rzędu 40-50% różnicy, która pozostała do realizacji prognozy. 18,5 mln - 7 mln = 11,5 mln. 40-50% z tej kwoty to 4,6-5,75 mln zł. Jeśli przychody spółki wzrosną do 5 mln zł to w dużym stopniu wzrośnie prawdopodobieństwo, że spółka zrealizuje prognozę. Rentowność netto kwartalna spółki w okresie 1q2013-2q2015 to prawie 12%, więc przy przychodach 5 mln zyski powinny wreszcie przekroczyć kwotę 0,5 mln zł.

Spółka w raportach miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień podała, że przychody w tych miesiącach wyniosły odpowiednio 1,25, 1,25 i 1,2 mln zł, w sumie 3,7 mln przychodów w 3 kwartale, a więc po trzech kwartałach przychody wyniosą 10,7 mln przychodów. Do realizacji prognozy pozostanie 7,3 mln przychodów za 4 kwartał, co wydaje się nierealne.5. Maxipizza SA (MXP)


Raport tej spółki zapowiedziany jest na 13 16 listopada, czyli najbliższy piątek poniedziałek.

Nie trudno się domyślić, że spółka to producent i dystrybutor pizzy. Jest to sieć pizzerii.


Poprawa kwartalna przychodów i zysków


Spółka zabłysła ostatnio przede wszystkim skokowym wzrostem przychodów oraz zysków, który trwa już od 3 kwartałów.

Tutaj tabela z wynikami kwartalnymi od 1q2014 roku.
Ze względu na nieścisłości w raportach spółki, wyniki za 4q2014 wynikają z odjęcia trzech pierwszych kwartałów od raportu rocznego za cały 2014 rok.

Zysk w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 250 tys. zł, i był niemal dokładnie o 100% wyższy niż rok temu - w 2014 roku było to 114 tys. zł. Odpowiednio w 1q i 2q 2015 roku było to 150 tys. zł zysku oraz 100 tys. zł zysku. 
Warto zwrócić uwagę, że spółka ma nierozliczone straty z lat ubiegłych (korzyść podatkowa), więc nie płaciła podatku dochodowego w 1q2015 roku. By porównać oba kwartały warto posiłkować się zyskiem operacyjnym: 1q - 140 tys. zł zysku, 2q - 132 tys. zł.
Tutaj różnica jest o wiele mniejsza. Wskazuje to, że oba kwartały są bardzo porównywalne i można się spodziewać, że w trzecim kwartale zysk będzie również w tych okolicach lub nawet lepszy.

Zyski miały pokrycie w przepływach pieniężnych (z działalności operacyjnej)- w obu kwartałach 2015 roku było to po około 130 tys. zł, w sumie 265 tys. zł. Całkowite przepływy to +304,5 tys. zł w pierwszej połowie 2015 roku.

Nieprzerwany wzrost przychodów


Moją uwagę zwrócił też nieprzerwany od co najmniej 2007 roku wzrost przychodów rocznych.
W 2007 roku było to 1,5 mln, w 2008 2,5 mln, a w 2014 roku już 4,5 mln. W 2015 roku spodziewam się przychodów rzędu co najmniej 5,5 mln zł (pierwsze półrocze razy 2). Korzystnie na to powinno wpłynąć niedawno zaraportowane przez spółkę zawarcie umowy najmu lokalu w Krakowie.

Niskie/brak zadłużenia


W raporcie rocznym za 2014 rok (najlepszy jakościowo raport okresowy) spółka podała 1,7 mln kapitałów własnych oraz 0,6 mln zobowiązań (z czego 388 tys. to zobowiązania handlowe) oraz żadnych kredytów, pożyczek i obligacji - brak zadłużenia.

Na koniec 2q2015 spółka zaraportowała prawie 2 mln kapitałów własnych oraz 0,55 mln zobowiązań (325 tys. to zobowiązania handlowe) oraz nadal brak kredytów, pożyczek i obligacji - wciąż brak zadłużenia.


Jakich wyników się spodziewać? Jakich oczekiwać? Jakie będą (dla mnie) zadowalające?


Spodziewam się mocnej przewidywalności w wynikach spółki.
3q2015 - 1,4 mln przychodów, 140 tys. zysku operacyjnego oraz 100 tys. zysku netto (tak jak w 1q i 2q 2015 roku).
Za cały rok spodziewam się powyżej 5,5 mln przychodów, 560 tys. zysku operacyjnego oraz 450 tys. zysku netto. Przychody pozostaną w trendzie wzrostowym, operacyjnie spółka powtórzy wyniki, a zysk netto będzie taki sam jak w 2q2015 (z uwzględnieniem podatku dochodowego).


6. TAX-NET SA (TXN)


Raport tej spółki zapowiedziany jest na 13 listopada, czyli najbliższy piątek.

Spółka świadczy
usługi księgowe i podatkowe B2B dla MiŚ. Jest to np.:
  • Księgowość uproszczona (karta podatkowa, ryczałt, KPiR)
  • Księgi Handlowe (weryfikacja i wypełnianie dokumentów, księgowanie operacji, rejestry VAT, reprezentacja przed US, sporządzanie sprawozdań finansowych  itp.)
  • Rozliczenia pracownicze (zakładanie akt osobowych, sporządzanie dokumentów, rozliczanie wynagrodzeń, raporty itp.)
Spółka prowadzi również doradztwo, np. z zakresu optymalizacji podatkowej, oraz wiele innych. 

W 2014 roku jej struktura przychodów była następująca:W Księgach Handlowych spółka odnotowała wzrost przychodów o 12% w stosunku do 2013 roku. Reszta pozostała bez większych zmian. 

Spółka od 2010 roku regularnie co rok zwiększa przychody roczne. W 2014 roku miała ich 9,593 mln zł. W połowie 2015 roku spółka wypracowała 5,149 mln zł przychodów - +7,09% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku. 

Spółką zainteresowałem się z czterech powodów:
  1. Duże dywidendy: 2013 rok, 3,7 grosza na akcję, 3,5% stopa dywidendy, 2014 rok: 5 groszy 5,26%, 2015 rok - brak dywidendy (pomimo dobrego wyniku netto)
  2. Rosnące przychody (co zostało opisane powyżej)
  3. Dobry wyniki netto w 2015 roku
    W latach 2011-2014 zyski spółki wahały się od 173 tys. do 345 tys. Tylko w połowie 2015 roku jest to już prawie 345 tys., czyli dokładnie tyle ile w rekordowych (w ostatnim czasie) 2014 roku! (Wzrost o prawie 20% w stosunku do pierwszej połowy 2014 roku.)
  4. Spadek kursu
Punkt 4 jest według mnie najważniejszy. Wyniki spółki nie wskazują na jakiekolwiek problemy, a kurs spadł o ponad połowę - z okolic 1 zł do 0,4 zł. Ostatnia cena to 0,45 zł.
Spółka za ostatnie 4 kwartały (3q2014-2q2015) zarobiła ponad pół miliona zł, co daje ponad 14 groszy na akcję.
Przy cenie 0,45 zł wskaźnik C/Z to jedynie 3,21! Są to bardzo niskie poziomy nawet jak na tą spółkę (przez poprzednie miesiące było to 7-8). Ewentualne powtórzenie dywidendy z 2014 roku (5 groszy) będzie oznaczał stopę dywidendy 11,11%.

Taka sytuacja jest zastanawiająca. Pewnym wyjaśnieniem może być ten raport. Sugeruje on, że w spółce jest konflikt wśród głównych akcjonariuszy. Potwierdzają to również roszady we władzach.


Jakich wyników się spodziewać? Jakich oczekiwać? Jakie będą (dla mnie) zadowalające?Zadowalające przychody za 3q2015 to ponad 2,5 mln oraz ponad 10 mln przychodów za cały 2015 rok.
Zysk netto dla mnie zadowalający będzie na poziomie 200 tys. za 3 i 4 kwartał 2015 roku. W sumie minimum 550 tys. zł zysku za 2015 rok.Analizy Cornix


Sprawdź szczegóły tutaj.
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Analizy Cornix © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka