Podsumowanie 9 spółek z NC po raportach za 3q2015.

Przeanalizowałem dziewięć spółek z NC przed raportami za 3q2015, by wiedzieć czego się spodziewać w raportach oraz by szybko reagować, gdy spółka której nie mam opublikowała bardzo dobre wyniki oraz gdy spółka którą mam opublikowała bardzo złe. Oczywiście kilka spółek zaskoczyło pozytywnie oraz negatywnie. Poświęcę najwięcej miejsca tym spółkom, które opublikowały dobre wyniki.

Spółki analizowałem po trzy na raz. Pierwsza trzy spółki tutaj, następne tutaj i ostatnie tutaj.

Sprawdź szczegóły tutaj

1. Cloud Technologies SA (CLD)


CLD dało bardzo dobre wyniki
W poprzedniej analizie uznałem, że zysk 3 mln zł będzie zadowalający. Spółka zaraportowała 5,3 mln zł zysku, czyli ponad 60% więcej i jest to nowy rekord
Uznałem, że spółka powinna pokazać rekordowe przychody - ponad 8,5 mln. Spółka podała 9,3 mln zł przychodów.
Pokrycie zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych wyniosło 46%.

Założyłem również, że przy zysku 3,5 mln zł oraz cenie akcji 100 zł, wskaźnik C/Z będzie wynosił 30 i to będzie komfortowa sytuacja dla akcjonariusza tak dynamicznie rozwijającej się spółki. 
W tej chwili, mamy 5,3 mln zysku, cenę <98 zł, a wskaźnik C/Z nie przekracza 28. Jest to bardzo dobra wycena według mnie. Spółka ma dobre fundamenty, by wybić się wreszcie nad cenę 100 zł. 

Należy tu zauważyć, że na wyniki za 3q2015 wpływ miały "skumulowane przychody z wydanych wcześniej gier mobilnych".2. EFIX Dom Maklerski S.A. (EFX)


Spółka opublikowała dobre wyniki.
EFX kontynuuje dobrą postawę w wynikach finansowych. Zysk wyniósł niecały 1 mln zł, a operacyjne przepływy gotówkowe prawie 1,15 mln zł. Porycie zysku netto w tych przepływach w trzech kwartałach wynosi prawie 150%. Jest to zasługa m. in. wysokiej amortyzacji, która nie jest zaskoczeniem. W 3 kwartale wyniosła 106 tys.3. Gwarant Agencja Ochrony SA (GWR)


Gwarant opublikował poprawne wyniki. 
Gwarant kontynuuje zwieszanie przychodów. W 3q2015 były one większe od tego samego kwartału rok temu o prawie 1,5 mln zł, tj. ponad 13%. Zysk netto również był większy niż kwartał rok temu - o 100 tys. zł, tj. o ponad 20%. Wynik na sprzedaży jednak był ponad dwukrotnie bardziej ujemny. Spółka nadrobiła to wysokimi pozostałymi przychodami operacyjnymi (PPO), które wyniosły prawie 1,3 mln zł. Bez PPO w 2015 roku po trzech kwartałach nie byłaby rentowna na poziomie zysku netto. Takiej sytuacji nie było w poprzednim roku.


4. IAI SA (IAI)


IAI opublikowało spodziewanie złe wyniki za trzeci kwartał.

Przychody poprawiły się jedynie minimalnie k/k i nie odnotowano nowego rekordu.
Wynik netto był najmniejszy od czasu symbolicznego zysku za 2q2013 roku.Tym samym, spółka zamiast zwiększać zyski to niebezpiecznie zbliżyła się do strefy straty.
Przepływy operacyjne wyniosły -450 tys. zł, ale sytuację płynnościową spółka ma niezagrożoną.5. Maxipizza SA (MXP)


MXP opublikowała również złe wyniki. 

Spodziewałem się powtarzalności wyniku i 100 tys. zł zysku netto. Spółka zaraportowała 33 tys. zł zysku, co jest dla mnie rozczarowaniem. 
Jeśli zysk netto za ostatni kwartał wyniesie również 33 tys. zł to w całym 2015 roku, spółka odnotuje około 315 tys. zł zysku netto, co da około 7 groszy na akcję, a wskaźnik C/Z  przy obecnej cenie (0,60 zł) wyniesie około 8,5, co według mnie jest odpowiednią wyceną przy tej spółce. 

Pogrubione - cena w momencie wykonywania tabeli (0,66 zł) oraz spodziewany zysk netto za 2015 rok (450 tys. zł). W czerwonych kwadratach wartości cena zysk z pożądanego przedziału 9 - 11.

6. TAX-NET SA (TXN)


TaxNet opublikował poprawne wyniki.

Zysk netto był mniejszy r/r, ale wartościowo to tylko parę tys. zł, więc jest to różnica pomijalna.

Raport uznałbym za całkowicie neutralny, gdyby nie to, że odnosi się do konfliktu pomiędzy głównymi akcjonariuszami. Ten konflikt w mojej ocenie jest największą przeszkodą w normalnej wycenie spółki.
Wynika z tego, że są podejmowane działania normalizacyjne i przynoszą one efekty.

To właśnie po lipcu kurs akcji mocno spadł. Warto obserwować.7. SFD SA (SFD)


W mojej ocenie, SFD opublikował złe wyniki o potwierdził te problemy, który wymieniłem w poprzedniej analizie

Spółka przerwała serię wzrostu przychodów co kwartał. W 3q2015 było to prawie 25 mln. Jest to wynik o 25% lepszy niż w 3q2014, ale gorszy od 1 i 2 kwartału w 2015 roku.

Spółka w 3q2015 odnotowała nieznaczną stratę, ale dodatnie operacyjne przepływy pieniężne. Nadal jest mocno zadłużona - Rezerwy i zobowiązania spadły o 400 tys. zł (główne krótkoterminowe), ale nadal jest ich ponad 15 mln zł.

Mimo to, kurs akcji nie chce spadać, a wskaźnik C/Z nadal jest bardzo wysoki - około 70


8. Hortico SA (HOR)


Hortico opublikowało fatalne (!) wyniki finansowe. 

Spółka zaraportowała ponad 2,3 mln straty netto. Widać to już na poziomie wyniku ze sprzedaży. Jest to efekt niższych przychodów przy niemal identycznych kosztach w porównaniu z 3q2014 roku. Spółka tłumaczy to suszą. Z tego powodu, można się spodziewać wyraźnej poprawy w wynikach spółki, ale to pokazuje jakie ryzyko towarzyszy jej działalności, które ponoszą akcjonariusze.9. Ailleron S.A. (ALL) (niedawno WindMobile - WMO)


Ailleron opublikował umiarkowanie złe wyniki. Jest to kolejna spółka, która nie zaskakuje pozytywnie, a wręcz przeciwnie. 

Przychody i zyski są niższe od 3q2014 roku oraz odstają znacząco od bardzo dobrego pierwszego półrocza 2015 roku. Zysk netto wyniósł symboliczne 144 tys. zł przy prawie 5 mln w pierwszy półroczu. 
Pozytywnie wypadły operacyjne przepływy gotówkowe - ponad 2 mln zł. Tą nadwyżkę spółka wykorzystała w działalności inwestycyjnej - > 2,5 mln zł na aktywa niematerialne oraz 870 tys. zł na aktywa trwałem. W rezultacie, suma przepływów była ujemna i wyniosła -1,5 mln zł. Analizy CornixSprawdź szczegóły tutaj.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Analizy Cornix © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka