Na raporty za 3Q2015 których spółek z NC najbardziej czekam? cz.1

W tym wpisie przedstawię listę spółek z NewConnect, których najbliższe raporty kwartalne zapowiadają się najciekawiej. Gro z tych spółek radzi sobie bardzo dobrze w 2015 roku i znacząco poprawiło wyniki. Raport za 3q2015 ma potwierdzić istniejącą tendencję i będzie dobrym prognostykiem na wynik roczny i przyszłość.
By uniknąć wszelkich podejrzeń zastosuję neutralne kryterium - kolejność alfabetyczną. (:

Druga część znajduje się tutaj. Trzecia część tutaj.

1. Cloud Technologies SA (CLD)


Raport tej spółki zapowiedziany jest na 9 listopada, czyli najbliższy poniedziałek.

Spółka zajmuje się głównie BigData w reklamie internetowej. Zajmuje się również Cloud Computing (technologie do przetwarzania danych w chmurze), Programmatic Buying (automatyczny zakup mediów). Spółka wspomaga firmy w internetowym marketingu. Zajmuje się rozwiązaniami bardzo innowacyjnymi (np. internet rzeczy "Internet of things").

Sukcesy finansowe spółka zaczęła odnosić dopiero w 2014 roku. 

W latach 2011-2013 spółka osiągnęła łącznie około 1,5 mln przychodów i niecałe 25 tys. zysku netto. W samym 2014 roku było to już prawie 10 mln przychodów i prawie 8,5 mln zysków! Tak dynamiczny wzrost zysków nie mógł odbić się bez echa na cenie akcji.

Spółka urosła w ciągu roku 100-krotnie! Z 1,1 zł na 100 zł. W tej chwili zrobiła sobie dłuższą przerwę pod psychologiczną barierą 100 zł. 


Jak wyglądają wyniki kwartalne spółki w ostatnim czasie?Spółka przez cały 2014 rok dynamicznie poprawiała wyniki. W 4q2014 roku zanotowała rekordowe do dziś przychody i zyski. Działalność operacyjna regularnie dostarczała spółce gotówki. Pokrycie zysku netto w tej działalności było ponad 50%, więc dość poprawnie. 
W 2015 wyniki są nadal rewelacyjne (r/r), ale gorsze od 4q2015 (k/k), więc kurs przyhamował. Czyżby inwestorzy spodziewali się i wymagali od spółki prawie trzycyfrowych dynamik co każdy kwartał? Wskaźnik C/Z w tej chwili wynosi około 35 i od dłuższego czasu oscyluje w granicach 30-40.

Jakich wyników się spodziewać? Jakich oczekiwać? Jakie będą (dla mnie) zadowalające?


Myślę, że zadowalającym wynikiem będzie zysk netto lepszy od 2q2015 roku, tj. minimum 3 mln. Poniżej tej wartości będzie rozczarowanie. Przychody powinny być rekordowe - ponad 8,5 mln. 
Przy zysku około 3,5 mln, da to około 3,29 zł zysku na akcję za ostatnie cztery kwartały (3q2014-3q2015). Wskaźnik C/Z przy 100 zł będzie wynosił 30, co jest raczej komfortową sytuacją dla inwestora, który ze spokojem będzie mógł oczekiwać na raport roczny i za 1q2016 roku.2. EFIX Dom Maklerski S.A. (EFX)


Raport tej spółki zapowiedziany jest na listopada, czyli najbliższy poniedziałek.

Jak sama nazwa wskazuje jest to dom maklerski. Spółka jest brokerem, który umożliwia inwestorom dostęp do rynku Forex.  Spółka zajmuje się także doradztwem inwestycyjnym oraz zarządzaniem portfelem swoich klientów.

Spółka regularnie co kwartał od 4q2013 poprawia przychody.
Od tego czasu również zmniejszała się strata spółki. W ostatnim kwartale 2014 roku spółka stała się rentowna. Wynik netto powiększył się znacząco, ponieważ ze straty 93 tys. zł w 3q2014 osiągnęła zysk 487 tys. zł we wspomnianym 4q2014, dzięki czemu odrobiła całą stratę roczną - wynik roczny to +11 tys. zł.
2015 roku spółka nadal jest rentowna, ale zysk netto spada. Jest to tym bardziej niepokojące ze względu na to, że przychody rosną dynamiczniej. Być może po osiągnięciu rentowności spółka poczuła wiatr w żagle i śmielej rozszerza swoją ofertę i zdobywa rynek kosztem tymczasowo mniejszych marż.

Czy te zyski są pokryte przez przepływy pieniężne ?

W skorygowanym raporcie za 4q2014 widać zysk netto prawie 487 tys. złPrzepływy z dział. operacyjnej to aż ponad 1,1 mln zł (duża amortyzacja oraz wzrost zobowiązań). Całkowita zmiana gotówki w tym kwartale to ponad 300 tys. Bardzo dobry wynik. Można śmiało przypuszczać już po tej informacji, że zyski nie są papierowe.


W pierwszym półroczu 2015 roku spółka podobnie jak w 4q2015 roku uzyskała więcej gotówki niż zarobiła wedle RZiS. Pokrycie wyniosło aż 183%! Ponownie przyczyniła się do tego dość znacznie amortyzacja oraz wzrost zobowiązań. Tutaj mi nasuwają się dwa niebezpieczeństwa. Po pierwsze, spółka może się niepotrzebnie i niebezpiecznie zadłużać (wzrost zobowiązań). A po drugie, może mieć w aktywach sporo wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja). Najwyższy czas zajrzeć w bilans. 


Przypuszczenia okazały się słuszne. W bilansie spółki (raport roczny za 2014 rok) jest aktywowana wartość firmy w astronomicznie dużej wartości ponad 5 mln. Spółka amortyzuje tą wartość co kwartał o 100 tys. zł. To daje jej te + 100 tys. w RPP extra. Przy aktywach na koniec 2014 roku wynoszących 7,2 mln zł, wartość firmy tworzy około 70% aktywów.

Tutaj należy zwrócić uwagę, że to jeszcze nie dyskwalifikuje spółki, ale należy podejść do tego ze świadomością. Może to być sposób spółki na księgowe obniżkę zysku (i płaconych podatków), co jest zupełnie zdrowym podejściem. Jednak, prawidłowym podejściem przy np. obliczaniu zadłużenia spółki względem kapitałów własnych będzie odjęcie wartości firmy od kapitałów własnych.


Dane z raportu za 2q2015 rozwiewają moje wątpliwości. Nawet po skorygowaniu kapitałów własnych ich zadłużenie wynosi niecałe 10%. Spółka zawdzięcza to bardzo niskim zobowiązaniom. Można powiedzieć, że nie jest w ogóle zadłużona, ponieważ posiada 3 mln gotówki, czyli 10 razy więcej niż wszelkich zobowiązań. 
W tej sytuacji aktywowana wartość firmy daje efekt pozytywny, czyli wspomnianą już wcześniej optymalizację podatkową związaną z amortyzacją. 


Jakich wyników się spodziewać? Jakich oczekiwać? Jakie będą (dla mnie) zadowalające?


Ja zwracałbym główną uwagę na przychody i zyski spółki. Oczekuję albo rekordowych przychodów (zdobywanie rynku kosztem marż), albo zysków większych niż w 2q2015 (koncentracja na rentowności/jakości klientów kosztem ich liczebności). Spodziewam się, że prawdopodobniej będzie kontynuowana obecna tendencja, czyli wzrost przychodów. Pozytywnie odbiorę rekordowe przychody oraz większe zyski k/k lub nawet rekordowe (większe niż w 4q2014). Negatywnie odbiorę spadek i przychodów, i zysków względem 2q2015 roku. 3. Gwarant Agencja Ochrony SA (GWR)
Raport tej spółki zapowiedziany jest na 16 listopada, czyli następny poniedziałek.

Spółka jest firmą ochroniarską. Zajmuje się ochroną osób i mienia oraz usługami porządkowymi. Spółka osiąga przychody rzędu kilkudziesięciu milionów, które od długiego czasu cały czas rosną. Niedługo spółka przekroczy na stałe 12,5 mln przychodów kwartalnych, co oznacza 50 mln rocznych przychodów. Spółka ma wielu dużych klientów. W dużej mierze ze względu na profil działalności spółka nie jest uzależniona od jednego, dużego klienta.
Klienci spółki Gwarant SA
źródło: strona spółki - link

Główną wartością w tej spółce dla inwestorów jest bardzo duża i coroczna dywidenda. Są to okolice 10% od wielu lat. 
Jak każda spółka ochroniarska, tak również Gwarant bazuje na dotacjach, czyli zatrudnianiu osób z grupami inwalidzkimi. To decyduje o rentowności spółki. Widać to w wynikach finansowych. Poniżej raport za 2q2015.


Na żółto zakreśliłem to, że:
 1. Spółka na poziomie sprzedaży jest nierentowna.
 2. Dotacje spółki co kwartał to obecnie ponad  milion zł.
 3. Operacyjnie spółka jest rentowna dzięki tym dotacjom.


Spółka ma na sobie kilka poważnych ryzyk.
 • Zniesienie dopłat dla zakładów pracy chronionej i dopłat do pracowników z grupami inwalidzkimi - to zabierze dotacje spółce, a tym samym rentowność (przynajmniej tymczasowo).
 • Wprowadzenie płacy minimalnej 12 zł/h - znaczne podniesienie kosztów pracowniczych dla spółki.
 • "Ozusowienie" lub całkowita likwidacja umów zlecenie i o dzieło - ponownie nałożenie dodatkowych kosztów pracowniczych.
Mówiąc szczerze, ja tych ryzyk nie do końca się boję. Te ryzyka dotyczą całej branży. Jeśli któreś z nich się zmaterializuje to bez zmian każda spółka zbankrutuje, a przecież branża ochroniarska nie może całkowicie zniknąć. Co to oznacza? Te koszty zostaną przerzucone na zleceniodawców, czyli klientów, którzy korzystają z usług ochrony i mienia. Z tego względu, samymi kosztami się nie przejmuję.
A co z popytem, który spada wraz ze wzrostem ceny? Myślę, że popyt w tej branży jest słabo elastyczny. Z ochrony korzysta ten kto musi. Jest to również wygodne, ponieważ zdejmuje z działalności ryzyko kradzieży, dewastacji i podobnych. Działa podobnie jak ubezpieczenie, ale bardziej prewencyjnie. 
Idąc dalej tym tropem - wyższe koszty pracownicze w branży ochroniarskiej poniosą klienci firm, które korzystają z usług tej branży.
Trudno szacować jaka jest elastyczność popytu wśród klientów firm korzystających z usług branży ochroniarskiej... W każdym bądź razie, to ryzyko nie poniesie sama branża, a tym samym Gwarant.

Decydujące będzie jak spółki ochroniarskie dostosują się do zmian. Jaka będzie ich zdolność do renegocjacji umów z klientami i podniesieniu cen swoich usług. Liczyć się będzie też poziom zadłużenia i płynność spółki, tj. zdolność do przetrwania trudnych czasów. Czy Gwarant jest dobrze na to przygotowany? Sprawdźmy.
 1. Płynność finansowa: 
  Spółka regularnie generuje gotówkę. W 2q2015 roku było to 2,22 mln zł, a w całym półroczu 3,06 mln zł.
  Na 30.06.2015 spółka posiada 4,23 mln gotówki wobec 6,5 mln kapitałów własnych i 17,93 mln sumy bilansowej - bardzo dobra płynność.
 2. Niski poziom zadłużenia:
  Spółka w raporcie rocznym za 2014 rok (na dzień 31.12.2014) wykazała 9,42 mln zobowiązań wobec 6,2 mln kapitałów własnych, a więc zadłużenie kapitału własnego przekroczyło 150%! Dużo. Jednak, należy przyjrzeć się jakie to są zobowiązania. Najważniejsze pozycje to:
     - zobowiązania handlowe - 2,22 mln
     - zobowiązania podatkowe - 1,75 mln
     - zobowiązania wobec jednostek powiązanych - 1,79 mln
     - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 0,78 mln
     - kredyty i pożyczki + obligacje - 0 !
  Jak widać, spółka posiada spore zobowiązania, ale są to zobowiązania, które nie generują kosztów (pod pewnymi warunkami, np. podatki są spłacane o czasie). Widać to po kosztach finansowych w RZiS - jedynie 110 tys. zł za cały 2014 rok.
Dodatkowo, Gwarant jest spółką córką spółki Impel SA notowanej na GPW (Impel ma ponad 73% udziałów), a więc Gwarant ma za sobą potężnego partnera, który może go wesprzeć. Dlatego uważam, że Gwarant i jego akcjonariusze nie powinni się obawiać nadchodzącej zawieruchy.

Na powyższym zdjęciu z raportu finansowego spółki za 2q2015 zaznaczyłem również pozostałe przychody operacyjne (PPO) w  2q2015, które w dużej mierze przyczyniły się na bardzo dobry wynik netto kwartalnie. Poniżej przedstawiam tabelę ze skorygowanymi wynikami, tj. od zysku operacyjnego i zysku netto odjąłem PPO z 2q2015.Jak widać, po skorygowaniu wyników są one gorsze niż w 2q2014.

Dla jasności - te PPO (i w konsekwencji zyski) nie są papierowe (mogą być wypłacone w formie dywidendy), ale należy mieć świadomość, że jest to wydarzenie raczej jednorazowe, a więc dla porównań wyników spółki należy je pominąć


Jakich wyników się spodziewać? Jakich oczekiwać? Jakie będą (dla mnie) zadowalające?


Pozytywnie odbiorę przychody większe od 12 mln i zyski przekroczające pół miliona.
Natomiast, negatywnie odbiorę wyniki, gdzie przychody spadną poniżej 11 mln, a zyski (zysk netto bez PPO) będą mniejsze od 400 tys. zł. 
Wartości pośrednie będą dla mnie neutralneAnalizy CornixSprawdź szczegóły tutaj.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Analizy Cornix © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka