50-procentowa dywidenda? Analiza finansowa spółki Mercor

Analiza 50-procentowej dywidendy z Mercor’a.


Mercor to grupa kapitałowa zajmująca się systemami biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jest jednym z liderów na rynku europejskim oraz niekwestionowanym, dominującym podmiotem w Polsce. 

Skąd się wzięła tak duża dywidenda?


Otóż Mercor sprzedał część działalności. Chodzi konkretnie o 55% udziałów w spółce zależnej TOB Mercor Ukraina Sp. z o.o. oraz 100% udziałów Hasil sa (Hasil sa z siedzibą w Czechcach oraz Hasil s.r.o. z siedzibą w Słowacji) oraz aktywa związane z działalnością w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, tj. Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych. Sprzedaż polegała na wniesieniu aportem powyższych aktyw do spółki celowej Mercor HD Spółka z o.o. S.K.A., która następnie została sprzedana Inwestorowi (Grupa Assa Abloy). Wartość transakcji ostatecznie wyniosła 221 mln zł, a jej skutki widać w bilansie z raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014. Dzięki sprzedaży spółka m. in. obecnie posiada sporą ilość środków pieniężnych i ekwiwalentów (112 mln zł) oraz spłaciła kredyty krótkoterminowe (prawie 90 mln zł) z terminem wymagalności poniżej jednego roku. Spłacone zostały wszystkie kredyty krótkoterminowe  zaciągnięte w złotówkach i koronach czeskich. Potwierdzenie w bilansie spółki powyższych informacji jest zaprezentowana na poniższych zdjęciach. Wszystkie dane zaczerpnięto ze sprawozdań skonsolidowanych.

Aktywa Mercor'a - wzrost wysokości środków pieniężnych i ekwiwalentów

Pasywa Mercor'a - spadek wysokości krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

Spadek wysokości kredytów bankowych z terminem wymagalności poniżej jednego roku


Dzięki temu zabiegowi, zadłużenie kapitału własnego (KW) spadło z 36,44% do 3,28%! Co to oznacza? Wzrost bezpieczeństwa finansowej działalności oraz spadek rentowności kapitału własnego, tj. ROE (poziom ROE zbliży się do poziomu ROA). 

Jednakże, trzeba uwzględnić dywidendę, którą spółka ma wypłacić już w lipcu. Mercor wypłaci 9,26 zł dywidendy na jedną akcję, których jest 15 658 535 sztuk.

Ilość akcji Mercor'a

A zatem, Mercor wypłaci 144 998 034, 10 zł. To oznacza spadek wartości bilansowej kapitału własnego Mercora z 281 mln do 136 mln. Wtedy zadłużenie KW kredytami i pożyczkami będzie wynosić 6,78%, co nadal jest doskonałym wynikiem i o wiele lepszym niż 36,44%. Należy podkreślić ten fakt, ponieważ spółka, spłacając kredyty z terminem do 1 roku, nie tylko zmieniła wysokość zadłużenia, ale również zmieniała jego strukturę na bardziej bezpieczną. Wróćmy jeszcze raz do zdjęcia nr 3 zawierającego notę 20. W okresie rachunkowym 2012/2013 kredyty krótkoterminowe stanowiły aż 90,86% wszystkich kredytów! W poprzednim okresie rachunkowym (tj. 2013/2014) kredyty z terminem do 1 roku stanowią już tylko 15,39% wszystkich kredytów. Dodatkowo, wysokość ich wymagalności w następnych latach nie przekracza 3 mln.


Termin wymagalności kredytów i pożyczek - spadek zadłużeń z terminem do jednego roku

To pozwoli finansować spłatę zadłużenia z bieżącego CashFlow z poziomu, który spółka osiągnęła w 2013/2014 roku (trochę ponad 3 mln zł ).

Najważniejsza rzecz tego wpisu


Najważniejszą rzeczą tego posta jest myśl, że w tej chwili ta dywidenda jest nieważna, a tak naprawdę kupując akcje Mercora kupujemy udział w tym przedsiębiorstwie bez pionu oddzieleń przeciwpożarowych. Dywidenda jest odcinana od kursu, więc pieniądze zainwestowane będą nam po prostu zwrócone po miesiącu (pomijam tutaj podatek dochodowy, gdyż będzie on zniwelowany stratą ze sprzedaży akcji po odcięciu). 

Jak się przełoży fakt wypłacenia tak dużej dywidendy na kondycji finansowej spółki? 


Niektóre wskaźniki finansowe Mercor'a w roku obrotowy 2012/2013, 2013/2014 oraz 2013/2014 po odcięciu i wypłaceniu dywidendy 

Jak widać, decyzja kierownictwa spółki o sprzedaży części działalności okazała się dobrą decyzją (przynajmniej z punktu widzenia wskaźników). C/Z i C/ZO spadnie o połowę, a wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wzrośnie ponad dwukrotnie. Wskaźniki odnoszące się do zadłużenia (CG i SS) po odcięciu wrócą do poziomów sprzed sprzedaży części działalności, ale (jak zostało napisane wcześniej) to zadłużenie nie będzie zagrażać finansom przedsiębiorstwa. 

Należy zwrócić uwagę, że Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych odpowiadał za około połowę przychodów spółki, a więc po jego sprzedaży, produktywność jednej akcji spadnie o połowę.

Wysokość przychodów ze sprzedanej części działalności

Spółka już nie realizuje zleceń związanych z oddzieleniami przeciwpożarowymi, ale nadal posiada należności z nimi związane, dlatego będą one jeszcze uwzględniane w kolejnych raportach, ale w o wiele mniejszej wielkości niż dotychczas.

Podsumowując


Spółka ograniczyła działalność przez co jej przychody spadły o połowę. Ucierpiał na tym zysk operacyjny, który spadł o ponad połowę (z 33 mln do 15 mln), co oznacza, że sprzedana została część działalności zyskowniejsza od pozostałych. Sama spółka jednak, nie udostępnia w raportach finansowych informacji o marży uzyskiwanej na poszczególnych grupach produktowych. Mimo wszytko, uchroniła się przed poważnym zagrożeniem jakim była konieczność spłaty kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 90 mln w przeciągu jednego roku. Spółka podzieli się środkami ze sprzedaży z akcjonariuszami oraz resztę przeznaczy na usprawnienie pozostałych gałęzi działalności. 

Sama wypłata dywidendy zmniejszy o połowę wskaźniki rynku kapitałowego odnoszące się do zyskowności (C/Z i C/ZO), a wskaźnik rentowności kapitału i majątku zwiększy się odpowiednio o 106% i 65%, co należy uznać za znaczącą poprawę. Iloczyn wskaźników mnożnikowych C/Z i C/WK będzie znajdować się na poziomie 11,39, a więc będzie on niemal dwukrotnie mniejszy od maksymalnego poziomu, który zalecał Benjamin Graham, tj. 22,5. 

Na koniec warto wspomnieć, że wyżej opisana wysokość dywidendy jest dopiero propozycją, którą 7 lipca zatwierdzi ZWZ. Jeśli propozycja zostanie uchwalona w niezmienionej formie to wypłata dywidendy nastąpi 29 lipca, a dzień ustanowienia praw do dywidendy zostanie uchwalony na 15 lipca (zgodnie z zasadą D+3, by mieć prawa do dywidendy, należy je posiadać na koniec sesji we wtorek 10 lipca, a w środę rano 11 lipca można je od razu sprzedać nie tracąc praw do dywidendy). 

Analizy Cornix

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Analizy Cornix © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka